Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè a través d’aquest lloc web (d’ara endavant, el lloc web) seran tractades en els termes següents:

Responsable del tractament

Les dades personals recopilades a través d’aquest lloc web seran tractades per MANNY, amb domicili per a l’exercici de drets a avinguda de Lluís Companys, 24, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.

Finalitats del tractament

Informar-vos sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
Respondre i gestionar les vostres consultes, comentaris i suggeriments, si escau.
Gestionar la seva participació en processos de selecció presents i futurs, quan ens envieu les vostres dades (inclòs el vostre currículum) amb aquest propòsit.
Per obtenir informació sobre l’ús del lloc web, s’analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. Per a aquest propòsit, el RESPONSABLE utilitza informació estadística proporcionada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

Legitimació

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web es tractarà sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, fer consultes o suggeriments, les dades es conservaran durant el temps necessari per a tal i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades es conservaran per un període de tres anys.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, mitjançant escrit, acompanyat de document oficial que l’identifiqui dirigit a MANNY.

Avinguda de Lluís Companys, 24, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona. En cas de desacord amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui faciliti les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepti el tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Es prohibeix l’accés i l’ús del portal a menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà exclusivament la seva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que hi ha programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig de certs continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, vostè consent expressament el tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privadesa de la xarxa social corresponent. De la mateixa manera, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes al seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva sol·licitud de connexió implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, i aquesta és la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o en retiri el consentiment, podent fer-ho en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris han de tenir especial precaució en decidir compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es publiquin o estiguin incloses en comentaris podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquests.